LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/ES

A QUI VAN DIRIGIDES?

A infants nascuts entre 2008 i 2016.

ESCOLES QUE S’OFEREIXEN

S'ofereixen places il·limitades en els espais de:

 • Santa Gertrudis (organitzada per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu).
 • Es Puig d'en Valls (organitzada per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu).
 • Jesús (només si s’arriba a un mínim de demanda). En el cas que no sigui així, els infants inscrits a Jesús passaran a formar part de l'escola des Puig d'en Valls. Organitzada per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
 • Santa Eulària (organitzada per SCR Peña Deportiva).

ES PORTARAN A TERME EXHAUSTIVAMENT LES NORMES DE SEGURETAT I ELS PROTOCOLS ESTABLERTS PER LES CONSELLERIES D’EDUCACIÓ I SANITAT.

ORDRE DE PREFERÈNCIA D'ADMISSIÓ

 1. Empadronats al municipi de Santa Eulària des Riu.
 2. No empadronats però escolaritzats a centres públics del municipi (si hi ha places disponibles).
 3. L'ordre d'inscripció no influirà.

DURADA I HORARIS

 • De l’1 de juliol al 31 d'agost.
 • Setmanes extres de l'1 al 9 de setembre (ambdós inclosos) a les instal·lacions esportives de Santa Eulària i des Puig d'en Valls.
 • Entrada de 9 a 9.30 h (matinera de 7.45 h a 9 h).
 • Sortida de 13.30 h a 14.30 h (menjador de 14 a 16 h).

DOCUMENTACIÓ

 • Fotocòpia del DNI del menor o del llibre de família (en cas de no disposar de DNI).
 • Certificat de residència.
 • Certificat del centre escolar del municipi (només per a no empadronats).
 • Llibre de família nombrosa (si escau).
 • Certificat de minusvalidesa (si escau).
 • Certificat d'empresa que acrediti que un dels membres de la unitat familiar ha estat o està en situació d'ERTO en algun període comprès entre 16/03/2020 i el moment de la inscripció (si escau).
 • Llibre de família que acrediti família monoparental (si escau).

INSCRIPCIONS

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

 • De forma online a la página web www.festivalbarruguet.com del 8 al 12 de juny (ambdós inclosos).
 • 16 de juny: publicació de la llista provisional d'admesos a www.festivalbarruguet.com.

TERMINI DE PAGAMENT I DOCUMENTACIÓ PENDENT

 • Del 17 al 22 de juny: presentació del rebut bancari i/o documentació pendent a secretariaesports@santaeularia.com (per les escoles de Santa Gertrudis, es Puig d'en Valls i Jesús) o info@penyadeportiva.net (per a l'escola de Santa Eulària). La recepció del justificant de pagament serà la confirmació de la plaça.
 • 24 de juny: llista definitiva d’admesos publicada a www.festivalbarruguet.com.

SERVEIS EXTRES

Matinera

 • 1 mes: 15€
 • 1 dia: 2€
 • Setmana extra de setembre: 7€

Menjador

 • 1 tiquet: 8€
 • 10 tiquets: 75€
 • Mes sencer: 154€

No s'oferirà servei de menjador durant la setmana extra.
Els preus de la matinera tendran un 50% de descompte per a famílies nombroses i famílies que hagin acreditat la situació d'ERTO.

ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS

Cal que us poseu en contacte amb el Departament d'Esports amb antelació.
Tel. 971 33 60 04

PREUS I PAGAMENTS

TIPUS DE PAGAMENTPREUS
ÚNIC
JULIOL + AGOST
En el termini de pagament.
300€
FRACCIONAT
1 MES O 2 MESOS
Mes de juliol: en el termini de pagament.
Mes d’agost: pagament fins al 12 de juliol.
175€
SETMANA EXTRA DE SETEMBRE
En el termini de pagament o fins al 30 de juliol.
75€
ÚNIC + SETMANA EXTRA
JULIOL + AGOST + SETMANA EXTRA SETEMBRE
En el termini de pagament.
350€

DESCOMPTES

 • Segon membre de la família inscrit: 10%.
 • Família nombrosa: 50%.
 • Famílies que hagin estat o estan afectades per situació d’ERTO en algun període comprès entre 16/03/2020 i en el moment de la inscripció: 50%.
 • Les famílies monoparentals que hagin estat o estan afectades per situació d'ERTO en algun període comprès entre 16/03/2020 i en el moment de la inscripció: 100%.
 • Infants amb discapacitat certificada amb un grau igual o superior al 51%: 100%.

Els descomptes només podran ser aplicables a empadronats al municipi.

DADES DE L'ORGANITZACIÓ

Ajuntament de Santa Eulària des Riu
secretariaesports@santaeularia.com
Tel. 971 33 60 04
IBAN: SABADELL ES94/0081/0549/33/0001299639

SCR Peña Deportiva de Santa Eulalia
info@penyadeportiva.net
Tel. 971 31 97 55
IBAN: SANTANDER ES58/0049/5935/72/2295039059